اخبار ویژه:

افت شدید ارزش پول ایران:

نرخ دلار در بازار ایران از مرز ۱۵ هزار تومان گذشت

نرخ ارز در ایران طی چند روز اخیر به صورت تصاعدی و با سرعت در حال افزایش است.

با افزایش قیمت دلار:

موج دوم نا بسامانی و بحران در بازار ارز ایران

بعد از اعتراضات روزهای گذشته درایران ، این بار بحرانی دیگر در عرصه اقتصادی  گریبان حکومت ایران را گرفته است .

آخرین اخبار