چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

اخبار ویژه:

آراز نیوز تی وی

انقلاب

برنامه چشم انداز دیرنیش – قسمت نوزدهم – انقلاب

آراز نیوز تی وی

گوندم پروقرامی – ۲۵ تیر

گوندم تحلیلی و خبری ۹۷/۰۴/۲۵-(برقین کسیلمگی، توپراق درگیسی، فارسجانین اجباری و…)

آراز نیوز تی وی؛ برنامه فارسی اینک آزربایجان

ترک گرایی فرهنگی و سیاسی در آزربایجان

برنامه بیست و هشتم – اینک آزربایجان

آراز نیوز تی وی

بولتن هفتگی انگلیسی

خبر و تحلیل انگلیسی – ۱۴٫۰۷٫۲۰۱۸  

خزر مدنیت، کولتور و توپلومسال آیدینلانما درنگی سونار

قشقایی تورکلری مستندی

خزر مدنیت، کولتور و توپلومسال آیدینلانما درنگی سونار؛ کیملیک پروقرامی؛ تورک بویلاری اوزل سئریسی قشقایی تورکلری  

آراز نیوز تی وی؛ چشم انداز دیرنیش

مفاهیم اصلاح و اصول گرایی در حریم اجتماعی

مفاهیم اصلاح و اصول گرایی در حریم اجتماعی – چشم انداز دیرنیش – برنامه هیجدهم

آراز نیوز تی وی

بولتن هفتگی زاویه – ۲۱ تیر

خبر و تحلیل فارسی

آراز نیوز تی وی

گوندم پروقرامی – ۲۰ تیر

گوندم تحلیلی و خبری ۹۷/۰۴/۲۰-(توتوقلانان ملی فعالار، اوشاق گلینلرین آماری و..)

آراز نیوز تی وی

گوندم پروقرامی – ۱۸ تیر

دیرنیش تشکیلاتی نین میدانی فعالیتلری، ملی فعالارین ایشکنجه سی

آراز نیوز تی وی

آزربایجان در اعتراضات دهه پنجاه

اینک آزربایجان – برنامه بیست و هفتم

آراز نیوز تی وی

بولتن هفتگی انگلیسی

خبر و تحلیل انگلیسی

آراز نیوز تی وی؛ برنامه گوزلوک (عینک)

حقوق بشر در آزربایجان و الاحواز

گفت‌وگو با دکتر کریم عبدیان فعال سیاسی عرب احوازی و دکتر ضیاء صدرالاشرافی فعال سیاسی تورک آزربایجانی    

آراز نیوز تی وی

بولتن هفتگی زاویه – ۱۴ تیر

خبر و تحلیل فارسی

آخرین اخبار