چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

اخبار ویژه:

یادداشت:

اندیشه آزربایجان آزاد – بخش چهارم – محسن سعادت

تصویر اسکناس چاپ شده توسط خزانه‌داری حکومت ملی آزربایجان (۱۳۲۴-۱۳۲۵) در سلسسله بحث‌های آزربایجان آزاد امروز می‌خواهم درباره ایدئولوژی این اندیشه سخن بگویم. هر اندیشه‌ای در بطن خود ایدئولوژی را می‌پرواند که این ایدئولوژی فلسفه‌ی وجودی آن اندیشه را تشکیل...

یادداشت:

اندیشه آزربایجان آزاد – بخش سوم – محسن سعادت

* تصویر محله‌های حاشیه نشین تبریز – عکس محمد علی‌مرادی حرکت ملی آزربایجان که یک جریانی اجتماعی و سیاسی است، خواهان زندگی بهتر برای شهروندان ساکن در وطن خود آزربایجان جنوبی است. زندگی بهتر چگونه میسر خواهد شد؟ بدون شک...

یادداشت:

اندیشه آزربایجان آزاد – محسن سعادت – (بخش دوم)

در بخش نخست این نوشته کلیت اندیشه آزربایجان آزاد را بحث کردیم، در این نوشته و نوشته های آتی به جزئیات این اندیشه خواهیم پرداخت. این نوشته در پی آن نیست تا راهکاری کلی برای حرکت ملی آزربایجان ارایه دهد....

یادداشت:

اندیشه آزربایجان آزاد – بخش اول

چند سال پیش عارف کسکین نظریه‌ای داد تحت عنوان سیستم اندیشه‌ی مرکزی آزربایجان. در این نظریه سعی بر آن شده بود تا به مرکزیت آزربایجان نقشه‌ی راهی برای رهایی از استعمار ایرانیت ارائه شود. همچنین آقای ائلدار قاراداغلی هم با...

آخرین اخبار