اخبار ویژه:

مجلس بررسی موضوع تجاوز سلمان خدادادی را ورود به «حوزه خصوصی افراد» دانست

روح‌الله حسینیان رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس هشتم در رابطه با رد اعتبارنامه سلمان خدادادی گفته که ورود به این مساله ورود به حوزه خصوصی افراد است و قانون و شرع اجازه چنین کاری را به وی نمی‌دهد.

مصونیت نامحدود سلمان خدادادی:

رسوایی دیگر برای جمهوری اسلامی تجاوز چندین‌باره نماینده مجلس ایران به دختران جوان

سلمان خدادادی نماینده منصب حکومت برای ملکان در مجلس با وعده استخدام در نهادهای دولتی چندین دختر جوان را مورد تجاوز قرار داده است.

آخرین اخبار