دستگیری چهار تن از فعالین ملی آزربایجان در شهر سراب

نیروهای امنیتی چندین تن از فعالین ملی آزربایجان در شهرستان سراب آزربایجان شرقی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. بنابه گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با حرکت ملی آزربایجان منتشر شده است آمار دقیقی از تعداد فعالینی که تاکنون دستگیر شده‌اند در دست نیست و تعداد دستگیری‌ها چهار یا بیش از پنج … ادامه خواندن دستگیری چهار تن از فعالین ملی آزربایجان در شهر سراب