سعید کریمیان مدیر شبکه جم‌تی‌وی ترور شد – ویدئو

مدیر گروه جم تی‌وی سعید کریمیان در استانبول کشته شد. کریمیان در منطقه نظامی ماسلاک و هنگام رانندگی توسط افرادی متوقف شده و ٢٧گلوله به بدن وی شلیک شد که در نتیجه آن وی در دم جان باخت. یک نفر همراهش به نام م.م هم بر اثر وخامت حالش در حال انتقال به بیمارستان جان … ادامه خواندن سعید کریمیان مدیر شبکه جم‌تی‌وی ترور شد – ویدئو