آزربایجان تاریخی و محدوده آن از نظر مورخین- مهندس حسن راشدی

یاقوت حموی: در میان شهرهای مشهور آزربایجان تبریز بزرگترین شهر و پایتخت فعلی آن است, در زمانهای قدیم پایتخت آزربایجان مراغه بوده است؛ خوی, سلماس, اورمو, اردبیل, مرند و . . . در ردیف شهرهای آزربایجان است. آزربایجان مملکت وسیع و دولت بزرگی است, اینجا سرزمین کوهستانی است. در این سرزمین قلعه­‌های متعدد و باغهای … ادامه خواندن آزربایجان تاریخی و محدوده آن از نظر مورخین- مهندس حسن راشدی