اخبار ویژه:

نژادپرستی و تورک هراسی در جامعه ایران:

به خاطر واژه تورک فراکسیون مناطق تورک را منحل کردند

شهاب‌الدین بیمقدار نماینده تبریز در مجلس گفت به خاطر حساسیتی که عده‌ای به واژه تورک داشتند فراکسیون مناطق تورک را متوقف کردند.

آخرین اخبار