بزودی کانال جدید ۲۴ ساعته تلویزیونی شروع بکار خواهد کرد

این تلویزیون به زبان تورکی آزربایجانی با نام «ای ،إن ،تی »مخفف آذ نیوز تیوی از ماهواره یاه ست با فرکانس ۱۱۹۰۰ افقی از تاریخ ۱۱ خرداد روز شنبه شروع به کار می‌کند . برنامه های متنوع این کانال تلویزیونی آزربایجانی شامل خبر ، تحلیل ، موسیقی ، تاریخ ، حقوق بشر و… توسط کارشناسان و … ادامه خواندن بزودی کانال جدید ۲۴ ساعته تلویزیونی شروع بکار خواهد کرد