اعتصاب کارکنان پروژه آیسان تبریز به دلیل ۷ ماه حقوق عقب افتاده

کارکنان پروژه آیسان تبریز به دلیل عدم دریافت حقوق معوقه ۷ ماهه دست به اعتصاب زده و کارگاه را تعطیل کردند. به گزارش آرازنیوز، کارکنان پروژه آیسان تبریز به دلیل پرداخت نشدن حقوق ۷ ماه کارگران دست به اعتصاب زده و کارگاه را تعطیل کردند. شماری از کارکنان پروژه آیسان با تجمع و در دست … ادامه خواندن اعتصاب کارکنان پروژه آیسان تبریز به دلیل ۷ ماه حقوق عقب افتاده