انتشار پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران پیشنهاد انستیتو تبریز-فایل PDF

پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی جمهوری فدرال ایران به همت مرکز مطالعاتی تبریز منتشر شد. به گزارش آرازنیوز به نقل از وب سایت انستیتو تبریز متن ”پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران“ که از سوی ”مرکز مطالعاتی تبریز“ تدوین شده است و دربردارنده‌ی قانون اساسی پیشنهادی این مرکز برای آینده‌ی سیاسی ایران می‌باشد منتشر شد. این … ادامه خواندن انتشار پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران پیشنهاد انستیتو تبریز-فایل PDF