چین با سرعت در حال گسترش بازداشتگاه‌های تورک‌های اویغور است

در ادامه سیاست‌های نژادپرستانه، دولت جمهوری خلق چین در حال گسترش بازداشت‌های نگهداری تورک‌های اویغور می‌باشد. به گزارش آرازنیوز به نقل بی بی سی فارسی دولت چین در ادامه اقدامات نژادپرستانه خویش به سرعت در حال گسترشش بازداشتگاه‌های خویش تحت عنوان اردوگاه‌های بازآموزی عقیدتی می‌باشد. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها دولت چین در … ادامه خواندن چین با سرعت در حال گسترش بازداشتگاه‌های تورک‌های اویغور است