در دوازدهمین سالگرد تاسیس تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش)، کتاب استعمار ۲ منتشر شد

کمیته نشر تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) در دوازدهمین سالگرد تاسیس تشکیلات، کتاب «رهایی ملی و برون رفت از استعمار فارس» با عنوان «استعمار۲» را منتشر کرد. به گزارش آرازنیوز، این کتاب در پنج فصل به وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آزربایجان نظر افکنده است؛ همچنین ساختار سیاسی و فکری رژیم جمهوری اسلامی را … ادامه خواندن در دوازدهمین سالگرد تاسیس تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش)، کتاب استعمار ۲ منتشر شد